You dont have javascript enabled! Please enable it!

âm hán việt và cách đọc chữ 替 賃 割

âm hán việt và cách đọc chữ 替 賃 割

âm hán việt và cách đọc chữ 替 賃 割
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

替 – Âm Hán Việt : THẾ

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 替 :

(りょうがえ): đổi tiền
(かわせ):ngân phiếu, giấy tờ có giá
える(きがえる): thay quần áo

賃 – Âm Hán Việt : NHẪM

Cách đọc Onyomi : ちん
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 賃 :

(やちん): tiền thuê nhà
(うんちん): tiền cước vận tải

割 – Âm Hán Việt : CÁT

Cách đọc Onyomi : かつ
Cách đọc Kunyomi : わ、わり
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 割 :

(ぶんわり): phân cắt
(わりびき): giảm giá, triết khấu
れる(われる): bể, hỏng, vỡ
(じかんわり): thời gian biểu

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: