âm hán việt và cách đọc chữ 由 番 窓

âm hán việt và cách đọc chữ 由 番 窓

âm hán việt và cách đọc chữ 由 番 窓
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

由 – Âm Hán Việt : Do

Cách đọc Onyomi : ゆう
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 由 :

(じゆう):tự do
(じゆうせき):chỗ ngồi không chỉ định trước
(りゆう):tự do

番 – Âm Hán Việt : Phiên

Cách đọc Onyomi : ばん
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 番 :

(ばんごう):số
(ばん):số ~
(ばんせん~):tuyến đướng số ~

窓 – Âm Hán Việt : Song

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi : まど
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 窓 :

(まど):cửa sổ
(まどぐち):cửa sổ

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :