âm hán việt và cách đọc chữ 礼 忙 妻

âm hán việt và cách đọc chữ 礼 忙 妻

âm hán việt và cách đọc chữ 礼 忙 妻
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

礼 – Âm Hán Việt : LỄ

Cách đọc Onyomi : れい
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 礼 :

(おれい):lịch sự, xin phép
儀(れいぎ):lễ nghi
な(しつれいな):thất lễ

忙 – Âm Hán Việt : MANG

Cách đọc Onyomi : ぼう
Cách đọc Kunyomi : いそが
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 忙 :

な(たぼうな):bận rộn
しい(いそがしい):bận

妻 – Âm Hán Việt : THÊ

Cách đọc Onyomi : さい
Cách đọc Kunyomi : つま
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 妻 :

(ふさい):phu thê
(つま):vợ

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :