You dont have javascript enabled! Please enable it!

âm hán việt và cách đọc chữ 科 婦 皮

âm hán việt và cách đọc chữ 科 婦 皮

âm hán việt và cách đọc chữ 科 婦 皮
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

科 – Âm Hán Việt : KHOA

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 科 :

(かがく): khoa học
(ないか): khoa nội
(げか):khoa ngoại

婦 – Âm Hán Việt : PHỤ

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 婦 :

(さんふじんか): khoa phụ sản
(ふじん): phụ nữ
(しゅふ): vợ

皮 – Âm Hán Việt : BÌ

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi : かわ
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 皮 :

な(ひにく):giễu cợt, đùa nhả
(かわ): vỏ cây

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: