You dont have javascript enabled! Please enable it!

âm hán việt và cách đọc chữ 窓 符 精

âm hán việt và cách đọc chữ 窓 符 精

âm hán việt và cách đọc chữ 窓 符 精
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

窓 – Âm Hán Việt : SONG

Cách đọc Onyomi : そう
Cách đọc Kunyomi : まど
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 窓 :

(どうそうかい): hội cùng lớp
(まど):cửa sổ
(まどぐち):cửa soát vé

符 – Âm Hán Việt : PHÙ

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 符 :

(きっぷ): vé

精 – Âm Hán Việt : TINH

Cách đọc Onyomi : せい
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 精 :

(せいさん): sự tính toán
(せいしん): tinh thần, tâm chí

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: