You dont have javascript enabled! Please enable it!

âm hán việt và cách đọc chữ 算 改 札

âm hán việt và cách đọc chữ 算 改 札

âm hán việt và cách đọc chữ 算 改 札
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

算 – Âm Hán Việt : TOÁN

Cách đọc Onyomi : さん
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 算 :

(けいさん): kế toán, tính toán
(ひきざん): phép trừ

改 – Âm Hán Việt : CẢI

Cách đọc Onyomi : かい
Cách đọc Kunyomi : あらた
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 改 :

(かいせい): cải chính, sửa đổi
める(あらためる): cải thiện, thay đổi

札 – Âm Hán Việt : TRÁT

Cách đọc Onyomi : さつ
Cách đọc Kunyomi : ふだ
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 札 :

 (かいさつぐち):cổng soát vé
(さつ): tờ, tiền giấy, thẻ
(いちまんさつ): tờ 10000 yên

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: