You dont have javascript enabled! Please enable it!

âm hán việt và cách đọc chữ 線 刻 番

âm hán việt và cách đọc chữ 線 刻 番

âm hán việt và cách đọc chữ 線 刻 番
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

線 – Âm Hán Việt : TUYẾN

Cách đọc Onyomi : せん
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 線 :

(かせん): gạch chân
(しんかんせん):tàu siêu tốc
(せんろ):đường sắt, đường ray

刻 – Âm Hán Việt : KHẮC

Cách đọc Onyomi : こく
Cách đọc Kunyomi : きざ
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 刻 :

(じこく):thời gian, thời khắc
む(きざむ): thái, khắc

番 – Âm Hán Việt : PHIÊN, BAN, BA, BÀ

Cách đọc Onyomi : ばん
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 番 :

(ばんごう): số~
(ばんせん):tuyến đường số ~

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: