You dont have javascript enabled! Please enable it!

âm hán việt và cách đọc chữ 荷 届 参

âm hán việt và cách đọc chữ 荷 届 参

âm hán việt và cách đọc chữ 荷 届 参
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

荷 – Âm Hán Việt : HÀ, HẠ

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 荷 :

 (にゅうか):nhập hàng
(にもつ):hàng hóa
(しゅっか):xuất hàng

届 – Âm Hán Việt : GiỚI

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi : とど
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 届 :

ける(とどける):chuyển đến
(とどけで):đề xuất
く(とどく):đến, (được chuyển) đến

参 – Âm Hán Việt : THÂM, SÂM

Cách đọc Onyomi : さん
Cách đọc Kunyomi : まい
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 参 :

(さんこうしょ):sách tham khảo
る(まいる):đi thăm, viếng
(いさん):di sản
り- đi lễ (chùa)

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: