You dont have javascript enabled! Please enable it!

âm hán việt và cách đọc chữ 袋 積 燃

âm hán việt và cách đọc chữ 袋 積 燃

âm hán việt và cách đọc chữ 袋 積 燃
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

袋 – Âm Hán Việt : ĐẠI

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi : ふくろ
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 袋 :

レジ(れじぶくろ):túi tại quầy thanh toán
(たび):loại tất có ngón của nhật
(てぶくろ):gang tay

積 – Âm Hán Việt : TÍCH

Cách đọc Onyomi : せき
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 積 :

ゴミ(ゴミしゅうせきしょ):nơi tập trung rác
む(つむ):nhồi nhét, tích tụ
(めんせき):diện tích
もる(つもる):chất, chất đống

燃 – Âm Hán Việt : NHIÊN

Cách đọc Onyomi : ねん
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 燃 :

(ねんりょう):nhiên liệu
(ふねん):(rác) không cháy
(かねん):(rác) cháy

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: