âm hán việt và cách đọc chữ 貨 確 認

âm hán việt và cách đọc chữ 貨 確 認

âm hán việt và cách đọc chữ 貨 確 認
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

貨 – Âm Hán Việt : HÓA

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 貨 :

(かもつ):hàng hóa
(つうか):tiền tệ

確 – Âm Hán Việt : XÁC

Cách đọc Onyomi : かく
Cách đọc Kunyomi : たし
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 確 :

(かくてい):xác định
か(たしか): xác thực, chính xác
かめる(たしかめる):xác nhận, làm cho rõ ràng

認 – Âm Hán Việt : NHẬN

Cách đọc Onyomi : にん
Cách đọc Kunyomi : みと
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 認 :

(かくにん):xác nhận
める(みとめる):thừa nhận, công nhận

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest
error: