You dont have javascript enabled! Please enable it!

âm hán việt và cách đọc chữ 路 港 由

âm hán việt và cách đọc chữ 路 港 由

âm hán việt và cách đọc chữ 路 港 由
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

路 – Âm Hán Việt : LỘ

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 路 :

(どうろ):đường bộ, con đường
(つうろ):ngõ, lối đi, đường đi

港 – Âm Hán Việt : CẢNG

Cách đọc Onyomi : こう
Cách đọc Kunyomi : みなと
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 港 :

(くうこう): sân bay
(みなと): cảng

由 – Âm Hán Việt : DO

Cách đọc Onyomi : こう、ゆ
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 由 :

(じゆう): lí do, nguyên nhân
(けいゆ): sự thông qua
な(ふじゆう):không tự do, không thoải mái

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: