You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

âm hán việt và cách đọc chữ 速 過 鉄

âm hán việt và cách đọc chữ 速 過 鉄

âm hán việt và cách đọc chữ 速 過 鉄
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

速 – Âm Hán Việt : Tốc

Cách đọc Onyomi : そく
Cách đọc Kunyomi : はや-い
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 速 :

(こうそくどうろ):đường cao tốc
(そくど):tốc độ
い(はやい):nhanh
(そくたつ):chuyển phát nhanh

過 – Âm Hán Việt : Quá

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi : す-ぎる
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 過 :

(つうか):đi qua
(かこ):quá khứ
ぎる(すぎる):quá

鉄 – Âm Hán Việt : Thiết

Cách đọc Onyomi : てつ
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 鉄 :

(ちかてつ):đường sắt ngầm
(てつどう):đường sắt
(てつ):sắt

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :
error: