âm hán việt và cách đọc chữ 造 賞 法

âm hán việt và cách đọc chữ

âm hán việt và cách đọc chữ 造 賞 法
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

Mục lục :

– Âm Hán Việt : Tạo

Cách đọc Onyomi : ぞう
Cách đọc Kunyomi : つく-る
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ :

製造(せいぞう):chế tạo
造る(つくる):tạo ra
木造(もくぞう):sản phẩm làm từ gỗ

– Âm Hán Việt : Thưởng

Cách đọc Onyomi : しょう
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ :

(しょう):thưởng, phần thưởng
賞金(しょうきん):tiền thưởng
賞味期限(しょうみきげん):hạn sử dụng (hạn dùng để có được chất lượng còn tốt)
商品(しょうひん):sản phẩm

– Âm Hán Việt : Pháp

Cách đọc Onyomi : ほう
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ :

方法(ほうほう):phương pháp
文法(ぶんぽう):ngữ pháp
法律(ほうりつ):pháp luật

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: