You dont have javascript enabled! Please enable it!

âm hán việt và cách đọc chữ 違 取 消

âm hán việt và cách đọc chữ 違 取 消

âm hán việt và cách đọc chữ 違 取 消
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

違 – Âm Hán Việt : VI

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi : ちが
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 違 :

い(ちがい):sự khác nhau
える(まちがい):lỗi sai, nhầm lẫn
い(まちがい):lỗi lầm, nhầm lẫn
(いほう): trái phép

取 – Âm Hán Việt : THỦ

Cách đọc Onyomi : しゅ
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 取 :

(しゅざい): sự thu thập tài liệu (viết bài)
る(とる):lấy
る(かきとる): viết lại.
し(とりけし): sự loại bỏ, sự thủ tiêu
り(ききとり):sự nghe hiểu

消 – Âm Hán Việt : TIÊU

Cách đọc Onyomi : しょう
Cách đọc Kunyomi : き、け
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 消 :

 (しょうきょ):xóa bỏ
す(けす): tắt
える(きえる):biến mất, tan đi, tắt
しゴム(けしごむ):cục tẩy

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: