Cách dùng từ しかる – Từ vựng tiếng Nhật N3

Cách dùng từ しかる – Từ vựng tiếng Nhật N3

Cách dùng từ しかる – Từ vựng tiếng Nhật N3. Chào các bạn trong chuyên mục từ vựng tiếng Nhật N3 lần này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn những từ vựng N3 hay xuất hiện trong đề chọn cách dùng đúng. Mỗi câu hỏi sẽ bao gồm 1 từ vựng và 4 câu hỏi phía dưới. Các bạn sẽ phải đọc từng câu hỏi để chọn cách trả lời đúng nhất cho từ vựng đó (xem câu hỏi mẫu trong bài : Cấu trúc đề thi năng lực tiếng Nhật N3).

Cách dùng từ しかる - Từ vựng tiếng Nhật N3

Đây là dạng bài đòi hỏi các bạn phải hiểu rõ cách dùng của từ trong các tình huống Nhất định. Nếu không nắm rõ ý nghĩa và cách dùng, các bạn khó có thể làm được dạng bài này. Nắm lơ mơ ý nghĩa của từ cũng là một nguyên nhân mà nhiều bạn rất sợ dạng bài này.

Cách dùng từ しかる – Từ vựng tiếng Nhật N3

Từ loại : động từ

Ý nghĩa : Mắng, trách móc, mắng mỏ.

Ví dụ trong đề thi :

つぎのことばの つかいかたで いちばん いい ものをしたのを 1・2・3・4から つ えらびなさい
Hãy chọn cách dùng đúng nhất của từ trong các câu 1, 2, 3, 4

しかる

「もう だいじょうぶですか。」と しかられました。
「よく がんばりましたね。」と しかられました。
「もっと まじめに やりなさい。」と しかられました。
「いっしょに しらべましょう。」と しかられました。

Giải thích

Câu thứ 1 : 「もう だいじょうぶですか。」と しかられました。 có nghĩa là : tôi đã bị mắng là : bạn đã ổn chưa? Câu này chủ yếu kiểm tra khả năng hiểu nghĩa của từ しかる. Nếu bạn biết しかる nghĩa là “mắng”, bạn sẽ biết ngay câu này là sai.

Câu thứ 2 : 「よく がんばりましたね。」と しかられました。Câu này có nghĩa là : tôi đã bị mắng là “bạn đã cố gắng rất nhiều nhỉ”. Câu này cũng chỉ kiểm tra việc hiểu nghĩa của từ. Nếu bạn biết しかる nghĩa là “mắng”, bạn sẽ biết ngay câu này là sai.

Câu thứ 3 : 「もっと まじめに やりなさい。」と しかられました。Tôi đã bị mắng là ” hãy làm một cách nghiêm túc hơn đi”. Với nghĩa là “mắng” thì câu này có vẻ là đúng. Tuy nhiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu câu số 4 :

Câu thứ 4 :「いっしょに しらべましょう。」と しかられました。Tôi đã bị mắng là “chúng ta hãy cùng điều tra đi”. Câu này cũng chỉ kiểm tra việc hiểu nghĩa của từ. Nếu bạn biết しかる nghĩa là “mắng”, bạn sẽ biết ngay câu này là sai.

Kết luận :

Từ việc phân tích trên, có thể kết luận : đáp án đúng là câu số 3.

Trên đây là nội dung bài viết Cách dùng từ しかる – Từ vựng tiếng Nhật N3. Mời các bạn cùng xem các bài tương tự khác trong loạt bài viết : cách dùng từ vựng tiếng Nhật N3 trong chuyên mục : Từ vựng N3.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :