Cách dùng từ てきとう- Từ vựng tiếng Nhật N3

Cách dùng từ てきとう- Từ vựng tiếng Nhật N3

Cách dùng từ てきとう- Từ vựng tiếng Nhật N3

Cách dùng từ てきとう- Từ vựng tiếng Nhật N3. Chào các bạn trong chuyên mục từ vựng tiếng Nhật N3 lần này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn những từ vựng N3 hay xuất hiện trong đề chọn cách dùng đúng. Mỗi câu hỏi sẽ bao gồm 1 từ vựng và 4 câu hỏi phía dưới. Các bạn sẽ phải đọc từng câu hỏi để chọn cách trả lời đúng nhất cho từ vựng đó (xem câu hỏi mẫu trong bài : Cấu trúc đề thi năng lực tiếng Nhật N3).

Đây là dạng bài đòi hỏi các bạn phải hiểu rõ cách dùng của từ trong các tình huống Nhất định. Nếu không nắm rõ ý nghĩa và cách dùng, các bạn khó có thể làm được dạng bài này. Hiểu lơ mơ ý nghĩa của từ cũng là một nguyên nhân mà nhiều bạn rất sợ dạng bài này.

Cách dùng từ てきとう- Từ vựng tiếng Nhật N3

Từ loại :   tính từ

Ý nghĩa : phù hợp, tương thích

Ví dụ trong đề thi :

つぎのことばの つかいかたで いちばん いい ものをしたのを 1・2・3・4から 一つ えらびなさい
Hãy chọn cách dùng đúng nhất của từ trong các câu 1, 2, 3, 4

 てきとう

この きせつは とても てきとうで よく ねむれます。
せんそうは 人びとの せいかつに てきとうでは ありません。
わかい 人に てきとうする ホテルを しょうかいして ください。
日本に ついて しらべるのに てきとうな 本は ありませんか。

Giải thích

Câu thứ 1 : この きせつは とても てきとうで よく ねむれます。Dịch nghĩa: :”vì tương thích rất tốt với thời tiết này nên tôi ngủ rất ngon”, dịch nghĩa cũng có vẻ tạm ổn nhưng chúng ta không dùng cách nói này để diễn tả việc thích nghi với thời tiết, nên đây không phải đáp án đúng.

Câu thứ 2 : せんそうは 人びとの せいかつに てきとうでは ありません。Câu này có nghĩa là : “chiến tranh không phù hợp với cuộc sống sinh hoạt của con người”, thật buồn cười, không ai nói như thế này cả phải không nên đây là đáp án sai.

Câu thứ 3 : わかい 人に てきとうする ホテルを しょうかいして ください。Xét thấy tính từ てきとう không đi được với động từ する nên đây là đáp án sai.

Câu thứ 4 : 日本に ついて しらべるのに てきとうな 本は ありませんか。Dịch nghĩa: “có cuốn sách nào phù hợp với việc nghiên cứu về Nhật Bản không?”, cả dịch nghĩa và ngữ pháp đều ok nên đây là đáp án đúng

Kết luận :

Từ việc phân tích trên, có thể kết luận : đáp án đúng là câu số 4.

Trên đây là nội dung bài viết Cách dùng từ てきとう- Từ vựng tiếng Nhật N3. Mời các bạn cùng xem các bài tương tự khác trong loạt bài viết : Cách dùng từ vựng tiếng Nhật N3 trong chuyên mục : Từ vựng N3.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: