Cấu trúc ngữ pháp これいじょう…は koreijou…ha

Cấu trúc ngữ pháp これいじょう…は koreijou…haCấu trúc ngữ pháp これいじょう…は koreijou...ha

Mời các bạn cùng học Cấu trúc ngữ pháp これいじょう…は koreijou…ha

Cách chia :

これいじょう…は+từ phủ định

Ý nghĩa, cách dùng và ví dụ :

Diễn tả ý nghĩa “không thể thêm được một mức nào nữa bởi tình trạng hiện tại đã đạt đến mức cao nhất”. Thường dùng kèm sau những từ chỉ định 「これ/それ/あれ」

Ví dụ

それ以上相談しないほうがいいじゃん。
Sore ijou soudan shinai hou ga iijan.
Không nên thảo luận thêm nữa.

これは私の店の中で一番安いものですよ。これ以上安くしてはいけません。
Kore ha watashi no mise no naka de ichiban yasui mono desuyo. Koreijou yasukushite ha ikemasen.
Đây là đồ rẻ nhất trong tiệm của tôi rồi. Không thể rẻ hơn nữa được đâu.

それ以上高い声で歌えないよ。
Sore ijou takai koe de utae nai yo.
Tôi không thể hát được giọng cao hơn thế này nữa đâu.

このレストランは都内で一番ゆうめいなレストランですよ。これ以上ゆうめいなレストランはないよ。
Kono resutoran ha tonai de ichiban yuumei na resutoran desu yo. Kore ijou yuumei na resutoran ha nai yo.
Nhà hàng này là nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố rồi đấy. Không còn nhà hàng nào nổi tiếng hơn đâu.

このクラスでこれ以上できる人は一人もいない。
Kono kurasu de kore ijou dekiru hito ha hitori mo inai.
Trong lớp này không có một người làm được hơn này nữa.

Cấu trúc ngữ pháp liên quan :

Trên đây là nội dung bài viết : Cấu trúc ngữ pháp これいじょう…は koreijou…ha. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác tại trang từ điển ngữ pháp tiếng Nhật hoặc đánh trực tiếp vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

Nếu không hiểu về cách chia, các bạn có thể tham khảo thêm bài : các ký hiệu trong ngữ pháp tiếng Nhật

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: