You dont have javascript enabled! Please enable it!

chứng minh, đơn thuần, đơn giản, thích đáng, phù hợp tiếng Nhật là gì ?

chứng minh, đơn thuần, đơn giản, thích đáng, phù hợp tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

chứng minh, đơn thuần, đơn giản, thích đáng, phù hợp tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
chứng minh, đơn thuần, đơn giản, thích đáng, phù hợp tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : chứng minh đơn thuần, đơn giản thích đáng, phù hợp

chứng minh

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しょうめい
Ví dụ :
Sự ngoại phạm của nghi phạm đã được chứng minh
のアリバイが証されました。

đơn thuần, đơn giản

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : たんに
Ví dụ :
Đừng lo lắng, tôi chỉ ngủ thôi mà
しないで、いだけです。

thích đáng, phù hợp

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : てきせつ
Ví dụ :
Anh ấy đã giải thích bằng những từ ngữ thích hợp
してくれました。

Trên đây là nội dung bài viết : chứng minh, đơn thuần, đơn giản, thích đáng, phù hợp tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: