Đàn ông và chiếc xe Bus – Mon chế tiếng Nhật

Đàn ông và chiếc xe Bus – Mon chế tiếng Nhật

Đàn ông và chiếc xe Bus – Mon chế tiếng Nhật. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện vui trong chuyên mục Mon chế tiếng Nhật : Trái tim đàn ông và chiếc xe bus :Đàn ông và chiếc xe Bus - Mon chế tiếng Nhật

Lời Nhật : とバス

Mon :さん、とバスは

どこが似ているかっている?

それはね、どんなにあっても

まだむことができる

Phiên âm Romaji : otoko no kokoro to basu

Mon : minasan, otoko no kokoro to basuha

dokoga niteiruka shitteiru?

sorehane, donna baaini attemo

mada hitowo irekomukotoga dekiru

Lời dịch Đàn ông và chiếc xe Bus – Mon chế tiếng Nhật

Doraemon : Các bạn ơi, các bạn có biết :

Trái tim người đàn ông và chiếc xe bus

giống nhau ở đâu không?

Đó là : dù trong hoàn cảnh nào …

Vẫn có thể nhét thêm người 😀

Trên đây là nội dung câu chuyện : Đàn ông và chiếc xe Bus – Mon chế tiếng Nhật. Mời các bạn cùng xem các câu truyện khác trong chuyên mục mon chế tiếng Nhật.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: