You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Đề thi N1 tiếng Nhật đề số 36

Đề thi N1 tiếng Nhật đề số 36Đề thi N1 tiếng Nhật đề số 36

Đề thi N1 tiếng Nhật đề số 36 : Mời các bạn cùng làm 10 câu Test trong chương trình luyện thi Tiếng Nhật N1, những bài Test nhỏ này được Tự học online lấy và chỉnh sửa từ các sách và tài liệu luyện thi tiếng Nhật JLPT cấp độ N1 hiện có.

Cách làm Đề thi N1 tiếng Nhật đề số 36:

  • Click vào nút start Quiz để bắt đầu làm bài Test
  • Sau khi làm xong, nhấn Quiz-summary để xem lại 1 lượt các câu hỏi
  • Click vào câu hỏi chưa làm (không có bôi màu) để chọn đáp án
  • Chọn Finish Quiz để xem kết quả.
  • Chọn view question bên dưới đáp án để xem những câu trả lời sai
  • Nhập Tên và địa chỉ email (tuỳ ý) và mã capcha để cập nhật kết quả vào bảng xếp hạng

Top 20 hiện tại :

Leaderboard: JLPT N1 Grammar Test 36

maximum of 10 points
Pos.NameEntered onPointsResult
Table is loading
No data available

Nhất Start Quiz để bắt đầu bài test :

JLPT N1 Tests

Để làm lại bài test, các bạn vui lòng reload lại trang (nhấn phím F5 trên bàn phím)

Trên đây là nội dung Đề thi N1 tiếng Nhật đề số 36. Mời các bạn cùng làm các để thi N1 tiếng Nhật khác trong chuyên mục : đề thi N1

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: