You dont have javascript enabled! Please enable it!

Đề thi N4 tiếng Nhật số 10

Đề thi N4 tiếng Nhật số 10

Đề thi N4 tiếng Nhật số 10

Đề thi N4 tiếng Nhật số 10 : Mời các bạn tiếp tục làm 1 số câu hỏi thuộc cấp độ N4. Đây là những câu hỏi được tổng hợp và chỉnh sửa từ những tài liệu luyện thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N4 hiện có.

Cách làm Đề thi N4 tiếng Nhật đề 10 online :

  • Chọn start Quiz để bắt đầu làm bài thi
  • Sau khi làm xong, chọn quiz summary để xem tổng thể bài đã làm
  • Chọn câu hỏi chưa làm và lựa chọn câu trả lời tương ứng.
  • Nhấn Finish Quiz để xem kết quả
  • Chọn View question để xem lại đáp án
  • Nhập tên và mã capcha để cập nhận thành tích của mình vào bảng xếp hạng
  • Refresh quiz (F5) để làm lại

Bảng xếp hạng hiện thời :

Leaderboard: Từ vựng N4 đề 10

maximum of 10 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Bắt đầu làm Đề thi N4 tiếng Nhật đề 10

JLPT N4 Tests

Để làm lại các bạn vui lòng tải lại trang hoặc nhấn F5 để refresh

Trên đây là nội dung đề thi năng lực tiếng Nhật N4 đề 10. Mời các bạn làm các đề khác trong chuyên mục : Đề thi N4

Nếu muốn làm riêng theo dạng bài, các bạn có thể chọn nhóm bài viết

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

 

 

Câu hỏi - góp ý :

error: