You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Đề thi N4 tiếng Nhật số 9

Đề thi N4 tiếng Nhật số 9

Đề thi N4 tiếng Nhật số 9

Đề thi N4 tiếng Nhật số 9 : Mời các bạn tiếp tục làm 1 số câu hỏi thuộc cấp độ N4. Đây là những câu hỏi được tổng hợp và chỉnh sửa từ những tài liệu luyện thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N4 hiện có.

Cách làm Đề thi N4 tiếng Nhật số 9 online :

  • Chọn start Quiz để bắt đầu làm bài thi
  • Sau khi làm xong, chọn quiz summary để xem tổng thể bài đã làm
  • Chọn câu hỏi chưa làm và lựa chọn câu trả lời tương ứng.
  • Nhấn Finish Quiz để xem kết quả
  • Chọn View question để xem lại đáp án
  • Nhập tên và mã capcha để cập nhận thành tích của mình vào bảng xếp hạng
  • Refresh quiz (F5) để làm lại

Bảng xếp hạng hiện thời :

Leaderboard: Từ vựng N4 đề 9

maximum of 10 points
Pos.NameEntered onPointsResult
Table is loading
No data available

Bắt đầu làm Đề thi N4 tiếng Nhật số 9

JLPT N4 Tests

Mời các bạn làm các đề khác trong chuyên mục : Đề thi N4

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: