Đề thi N5 tiếng Nhật đề số 2

Đề thi N5 tiếng Nhật đề số 2Đề thi N5 tiếng Nhật đề số 2

Đề thi N5 tiếng Nhật đề số 2 : Mời các bạn cùng làm 10 câu Test trong chương trình luyện thi Tiếng Nhật N5, những bài Test nhỏ này được Tự học online lấy và chỉnh sửa từ các sách và tài liệu luyện thi tiếng Nhật JLPT cấp độ N5 hiện có.

Cách làm Đề thi N5 tiếng Nhật đề 2:

Click vào nút start Quiz để bắt đầu làm bài Test

Sau khi làm xong, nhấn Quiz-summary để xem lại 1 lượt các câu hỏi

Click vào câu hỏi chưa làm (không có bôi màu) để chọn đáp án

Chọn Finish Quiz để xem kết quả.

Chọn view question bên dưới đáp án để xem những câu trả lời sai

Nhập Tên và địa chỉ email (tuỳ ý) và mã capcha để cập nhật kết quả vào bảng xếp hạng

Top 10 hiện tại :

Leaderboard: Từ vựng N5 đề 2

maximum of 11 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Nhất Start Quiz để bắt đầu bài test :

JLPT N5 Tests

Trên đây là nội dung Đề thi N5 tiếng Nhật đề 2. Mời các bạn cùng làm các để thi N5 tiếng Nhật khác trong chuyên mục : đề thi tiếng Nhật N5

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

 

Bình luận - góp ý

error: