Đề Thi đọc hiểu N5 Đề số 1

Đề Thi đọc hiểu N5 Đề số 1

Đề Thi đọc hiểu N5

Đề Thi đọc hiểu N5 Đề số 1 : Mời các bạn cùng làm bài đọc hiểu trong chương trình luyện thi Tiếng Nhật N5, những bài đọc hiểu này được Tự học online lấy và chỉnh sửa từ các sách và tài liệu luyện thi tiếng Nhật JLPT cấp độ N5 hiện có.

Cách làm Đề Thi đọc hiểu N5 :

Click vào nút start Quiz để bắt đầu làm bài Test

Sau khi làm xong, nhấn Quiz-summary để xem lại 1 lượt các câu hỏi

Click vào câu hỏi chưa làm (không có bôi màu) để chọn đáp án

Chọn Finish Quiz để xem kết quả.

Chọn view question bên dưới đáp án để xem những câu trả lời sai

Nhập Tên và địa chỉ email (tuỳ ý) và mã capcha để cập nhật kết quả vào bảng xếp hạng

Top 10 hiện tại :

Nhất Start Quiz để bắt đầu bài test :

Test N5 online reading 1

Mời các bạn cùng làm các bài luyện đọc hiểu N5 khác trong chuyên mục Đọc hiểu N5

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: