hạnh phúc tràn trề, đồ đánh rơi, nhiều lần, liên tục tiếng Nhật là gì ?

hạnh phúc tràn trề, đồ đánh rơi, nhiều lần, liên tục tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

hạnh phúc tràn trề, đồ đánh rơi, nhiều lần, liên tục tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
hạnh phúc tràn trề, đồ đánh rơi, nhiều lần, liên tục tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : hạnh phúc tràn trề đồ đánh rơi nhiều lần, liên tục

hạnh phúc tràn trề

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : おおよろこび
Ví dụ :
Em trai tôi rất hạnh phúc vì chiếc xe ô tô mới
しいびです。

đồ đánh rơi

Nghĩa tiếng Nhật () : とし
Cách đọc : おとしもの
Ví dụ :
Tôi đã nhặt lên đồ bị rơi từ ví
としいました。

nhiều lần, liên tục

Nghĩa tiếng Nhật () : じゃんじゃん
Cách đọc : じゃんじゃん
Ví dụ :
Xe điện đi qua liên tục
がじゃんじゃん掛かってきたな。

Trên đây là nội dung bài viết : hạnh phúc tràn trề, đồ đánh rơi, nhiều lần, liên tục tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :