Học chữ Kanji bằng hình ảnh 両 若 老

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 両 若 老

Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1. 両 : Lưỡng

Cách đọc theo âm Onyomi : リョオ

Cách đọc theo âm Kunyomi :

Cách nhớ chữ 両 :
Cách nhớ chữ Kanji 両
Anh bán cá gánh cá trên 2 vai

Các từ thường gặp:

りょうしん cha mẹ
りょうて cả hai tay
りょうほう cả hai
りょうがわ cả hai bên
りょうがえ đổi ngoại tệ
する りょうりつする cùng tồn tại song song

2. 若 : Nhược

Cách đọc theo âm Onyomi : ジャク, ニャク

Cách đọc theo âm Kunyomi : わか_い, も_しくわ

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 若, 老, 息

Tôi ngắt những lá non bằng tay phải () .

Các từ thường gặp:

い わかい trẻ
わかもの giới trẻ, người trẻ tuổi
しい わかわかしい trẻ
しくは もしくは hoặc
輩 じゃくはい người trẻ và thiếu kinh nghiệm
ろうじゃくだんじょ già trẻ nam nữ

3. 老 : Lão

Cách đọc theo âm Onyomi : ロオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : おい_る, ふ_ける

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 老, 息, 娘

ông già thì chống gậy, bà già thì ngồi nghỉ

Các từ thường gặp:

ろうじん người già
いる おいる già (động từ)
ける ふける già (động từ)
ろうか lão hóa
眼 ろうがん mắt bị lão hóa

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Tự học tiếng Nhật online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: