Học chữ Kanji bằng hình ảnh 両, 若, 老

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 両, 若, 老

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 両, 若, 老 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

1. 両 : Lưỡng

Cách đọc theo âm Onyomi : リョオ

Cách đọc theo âm Kunyomi :

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 両, 若, 老

Anh bán cá gánh cá trên 2 vai

Các từ thường gặp:

両親 りょうしん cha mẹ
両手 りょうて cả hai tay
両方 りょうほう cả hai
両側 りょうがわ cả hai bên
両替 りょうがえ đổi ngoại tệ
両立する りょうりつする cùng tồn tại song song

2. 若 : Nhược

Cách đọc theo âm Onyomi : ジャク, ニャク

Cách đọc theo âm Kunyomi : わか_い, も_しくわ

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 若, 老, 息

Tôi ngắt những lá non bằng tay phải () .

Các từ thường gặp:

若い わかい trẻ
若者 わかもの giới trẻ, người trẻ tuổi
若々しい わかわかしい trẻ
若しくは もしくは hoặc
若輩 じゃくはい người trẻ và thiếu kinh nghiệm
老若男女 ろうじゃくだんじょ già trẻ nam nữ

3. 老 : Lão

Cách đọc theo âm Onyomi : ロオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : おい_る, ふ_ける

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 老, 息, 娘

ông già thì chống gậy, bà già thì ngồi nghỉ

Các từ thường gặp:

老人 ろうじん người già
老いる おいる già (động từ)
老ける ふける già (động từ)
老化 ろうか lão hóa
老眼 ろうがん mắt bị lão hóa

”Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀 Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

Like - シェアしてくださいね ^^ !
Câu hỏi - góp ý :

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :