Học chữ Kanji bằng hình ảnh 政, 治, 経

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 政, 治, 経

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 政, 治, 経 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

1. 政 : Chính

Cách đọc theo âm Onyomi : セイ, ショオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : まつりこと

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 政, 治, 経

Chính phủ nên làmviệc đúng ().

Các từ thường gặp:

せいじ chính trị
せいじか chính trị gia
せいとう Đảng phái chính trị
せいふ chính phủ
ぎょうせい hành chính
ざいせい tài chánh
権 せいけん quyền lực chính trị
策 せいさく chính sách

2. 治 : Trị

Cách đọc theo âm Onyomi : チ, ジ

Cách đọc theo âm Kunyomi : おさ_める, おお_す, なお_る

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 治, 経, 済

Tôi trị vì vùng biển

Các từ thường gặp:

る なおる lành, khỏi (bệnh)
す なおす chữa, sửa
せいじ chính trị
せいじか chính trị gia
める おさめる cai trị
ちりょう trị liệu
ちあん trị an

3. 経 : Kinh

Cách đọc theo âm Onyomi : ケイ, キョオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : へ_る

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 経, 済, 法

Trải qua thời gian dài để dệt vải và trồng cây

Các từ thường gặp:

けいけん kinh nghiệm
けいざい kinh tế
パリ パリけいゆ đi qua Paris
けいえい quản lý kinh doanh
しんけい thần kinh
けいれき sơ yếu lý lịch
おきょう kinh phật
る へる trải qua

”Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm:

Học Kanji bằng hình ảnh 女、学、子、生

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 両, 若, 老

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 調, 査, 相

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: