Học chữ Kanji bằng hình ảnh 政, 治, 経

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 政, 治, 経

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 政, 治, 経 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

1. 政 : Chính

Cách đọc theo âm Onyomi : セイ, ショオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : まつりこと

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 政, 治, 経

Chính phủ nên làmviệc đúng ().

Các từ thường gặp:

政治 せいじ chính trị
政治家 せいじか chính trị gia
政党 せいとう Đảng phái chính trị
政府 せいふ chính phủ
行政 ぎょうせい hành chính
財政 ざいせい tài chánh
政権 せいけん quyền lực chính trị
政策 せいさく chính sách

2. 治 : Trị

Cách đọc theo âm Onyomi : チ, ジ

Cách đọc theo âm Kunyomi : おさ_める, おお_す, なお_る

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 治, 経, 済

Tôi trị vì vùng biển

Các từ thường gặp:

治る なおる lành, khỏi (bệnh)
治す なおす chữa, sửa
政治 せいじ chính trị
政治家 せいじか chính trị gia
治める おさめる cai trị
治療 ちりょう trị liệu
治安 ちあん trị an

3. 経 : Kinh

Cách đọc theo âm Onyomi : ケイ, キョオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : へ_る

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 経, 済, 法

Trải qua thời gian dài để dệt vải và trồng cây

Các từ thường gặp:

経験 けいけん kinh nghiệm
経済 けいざい kinh tế
パリ経由 パリけいゆ đi qua Paris
経営 けいえい quản lý kinh doanh
神経 しんけい thần kinh
経歴 けいれき sơ yếu lý lịch
お経 おきょう kinh phật
経る へる trải qua

”Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀 Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Câu hỏi - góp ý :