Học chữ Kanji bằng hình ảnh 義, 議, 党

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 義, 議, 党

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 義, 議, 党 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

1. 義 : Nghĩa

Cách đọc theo âm Onyomi : ギ

Cách đọc theo âm Kunyomi :

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 義, 議, 党

Chiến đấu bảo vệ bầy cừu là có nghĩa khí

Các từ thường gặp:

しゅぎ Chủ nghĩa
みんしゅしゅぎ chế độ dân chủ
しゃかいしゅぎ chủ nghĩa xã hội
こうぎ bài học
ぎむ nghĩa vụ
ぎり bổn phận (mang tính đạo đức)
せいぎ Chánh nghĩa
ていぎ định nghĩa

2. 議 : Nghị

Cách đọc theo âm Onyomi : ギ

Cách đọc theo âm Kunyomi :

Cách Nhớ:

Họ đang tranh luận xem đúng hay sai

Các từ thường gặp:

 かいぎ cuộc họp
こっかいぎいん đại biểu quốc hội
な ふしぎな kỳ lạ
ぎかい nghị viện
論する ぎろんする nghị luận, tranh luận
ぎだい chủ đề tranh luận

3. 党 : Đảng

Cách đọc theo âm Onyomi : トオ

Cách đọc theo âm Kunyomi :

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 党, 遊, 泳

Anh trai tôi() đã gia nhập đảng

Các từ thường gặp:

せいとう đảng phái chính trị
よとう đảng cầm quyền
やとう đảng đối lập
とうしゅ chủ tịch đảng

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 勝, 負, 賛

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 遊, 泳, 疲

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 雪, 降, 直

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: