hôm trước, trung tâm, trung ương, giống với ~ tiếng Nhật là gì ?

hôm trước, trung tâm, trung ương, giống với ~ tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

hôm trước, trung tâm, trung ương, giống với ~ tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
hôm trước, trung tâm, trung ương, giống với ~ tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : hôm trước trung tâm, trung ương giống với ~

hôm trước

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : せんじつ
Ví dụ :
Sự việc hôm trước là thế nào vậy
はどうなりましたか。

trung tâm, trung ương

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ちゅうおう
Ví dụ :
Công viện đó gần như ở trung tâm thành phố
そののほぼするんだ。

giống với ~

Nghĩa tiếng Nhật () : 似る
Cách đọc : にる
Ví dụ :
Con áy giống mẹ cả ở cách nói chuyện nhỉ
までに似るわね。

Trên đây là nội dung bài viết : hôm trước, trung tâm, trung ương, giống với ~ tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :