Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 38

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 38Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 38 width=

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 38. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N3.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 38

Dạng bài : 似ているしよう : Hãy lưu ý những từ ngữ giống nhau

のチラシをんで、いをえなさい

15~630
レオン
10サービス
おかげさまで、レオンはこの610を迎えます。謝のちをめまして、のプレゼントをごしておちしております!
その1:ごより1000
(ただし、1グループで5000のご
その2:おのごのおにアイスくリームを!
そのほか、メニューもごしております。
このにぜひごください。
なお、サービスなく、1のサービスをっています。
*4のグループでごアイスクリームを!(ごをごのおります)
*コーヒーはおわりです。

1:アイスクリームのサービスがけられるのはどのか。
1.6に1をした
2.6に4だけした
3.7に1をした
4.7に4だけした
2:6に2でこのレストランにき、2わせて5000したはいくらになるか
1.3000
2.4000
3.5000
4.8000

Từ khó trong bài :

:giảm giá 20%
10:kỉ niệm 10 năm thành lập

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc tờ rơi dưới đây và trả lời câu hỏi bên dưới:

Ngày 15 tháng 5 ~ Ngày 30 tháng 6
Leon
Dịch vụ kỉ niệm 10 năm ngày thành lập
Nhờ ơn trời mà Leon sẽ đón 10 năm ngày thành lập quán vào tháng 6 này. Cùng với tấm lòng cảm ơn mọi người, trong thời gian này, chúng tôi đã chuẩn bị những món quà dưới đây!
Món quà 1: Giảm giá 1000 yên tiền sử dụng
(Nhưng, với 1 nhóm thì phải sử dụng từ 5000 yên trở lên)
Món quà 2: Chiêu đãi kem cho tất cả khách hàng gọi món ăn!
Bên cạnh đó, chúng tôi còn chuẩn bị thực đơn đặc biệt!
Xin hãy sử dụng cơ hội này
Hơn nữa, ngoài thời gian có dịch vụ thì trong 1 năm chúng tôi sẽ tổ chức dịch vụ sau
*Trong trường hợp nhóm 4 người trở lên mà sự dùng thì mọi người sẽ được ăn kem! (Giới hạn với những khách gọi món ăn)
* Cà phê được tự do lấy tiếp.

Câu hỏi 1: Trường hợp nào có thể nhận được dịch vụ kem?
1. Trường hợp một người gọi món vào tháng 6
2. Trường hợp 4 người gọi mỗi đồ uống vào tháng 6.
3. Trường hợp một người gọi món vào tháng 7
4. Trường hợp 4 người gọi mỗi đồ uống vào tháng 7
Câu hỏi 2: Trong trường hợp 2 người đi đến nhà hàng này vào tháng 6 và cả hai người cộng lại hết 5000 yên tiền ăn uống thì số tiền phải trả là bao nhiêu?
1. 3000 yên
2. 4000 yên
3. 5000 yên
4. 8000 yên

Lựa chọn đáp án

Câu 1 đáp án đúng là 1.
2. Sai vì phải gọi món ăn mới được ăn kem miễn phí
3. Sai vì chương trình khuyến mãi cho một người ăn kem miễn phí chỉ được thực hiện trong tháng 6
4. Sai vì gọi đồ uống sẽ không được ăn kem và chương trình chỉ được thực hiện trong tháng 6
Câu 2: Đáp án đúng là 2.
Vì trong tháng 6 nhà hàng có chương trình khuyến mãi giảm 1000 yên cho nhóm sử dụng từ 5000 yên trở lên nên 2 người này chỉ cần trả 4000 yên.

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 38. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N3

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: