làm cho hợp với, đã ~, hiện trạng tiếng Nhật là gì ?

làm cho hợp với, đã ~, hiện trạng tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

làm cho hợp với, đã ~, hiện trạng tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
làm cho hợp với, đã ~, hiện trạng tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : làm cho hợp với đã ~ hiện trạng

làm cho hợp với

Nghĩa tiếng Nhật () : わせる
Cách đọc : あわせる
Ví dụ :
Thời gian chỉnh cho phù hợp với tình hình
はごわせます。

đã ~

Nghĩa tiếng Nhật () : 既に
Cách đọc : すでに
Ví dụ :
Việc này tôi đã biết rồi
そのことは既にみんなっています。

hiện trạng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : げんじょう
Ví dụ :
Hiện trạng là không thể giải quyết vấn đề
できないのがです。

Trên đây là nội dung bài viết : làm cho hợp với, đã ~, hiện trạng tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :