làm (kính ngữ của する), tình hình, phát huy, tận dụng tiếng Nhật là gì ?

làm (kính ngữ của する), tình hình, phát huy, tận dụng tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

làm (kính ngữ của する), tình hình, phát huy, tận dụng tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
làm (kính ngữ của する), tình hình, phát huy, tận dụng tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : làm (kính ngữ của する) tình hình phát huy, tận dụng

làm (kính ngữ của する)

Nghĩa tiếng Nhật () : なさる
Cách đọc : なさる
Ví dụ :
Nếu anh/chị đăng ký, hãy xếp hàng ở đây
みなさるのでしたら、こちらにおびください。

tình hình

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ようす
Ví dụ :
Tôi đi xem tình hình con gái về
てきます。

phát huy, tận dụng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : かつよう
Ví dụ :
Cô ấy đang tận dụng mạng internet
はインターネットをしているの。

Trên đây là nội dung bài viết : làm (kính ngữ của する), tình hình, phát huy, tận dụng tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :