Luyện Nghe tiếng Nhật N3 – N3 online Test (đề 1)

Luyện Nghe tiếng Nhật N3 – N3 online TestLuyện Nghe tiếng Nhật N3 - N3 online Test

Luyện Nghe tiếng Nhật N3 – N3 online Test : Để trợ giúp các bạn trong quá trình luyện thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N3, Tự học online có tìm các để thi năng lực tiếng Nhật N3 của các năm trước đó, tuy nhiên, ngoài đề thi năng lực tiếng Nhật N3 (đề thi mẫu) có trên trang của Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản (đơn vị tổ chức kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT), Tự học online chỉ tìm thấy các đề thi thử, có một số trang của Trung Quốc đăng tiêu đề có đề thi năng lực tiếng Nhật N3 của các năm trước đó và yêu cầu phải mua đề, tuy nhiên những đề này có phải là đề thật của các năm trước không thì cũng thật khó nói.

Kể từ khi Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản ngừng công bố công khai đề thi, đề thi năng lực tiếng Nhật nói chung và đề thi năng lực tiếng Nhật N3 nói riêng rất khó tiếp cận. Bời vậy Tự học online lựa chọn phương án : căn cứ vào các sách luyện thi năng lực tiếng Nhật N3 hiện có để biên tập, chỉnh sửa và tạo ra các bài Luyện Nghe tiếng Nhật N3, mục đích để các bạn có thêm cơ hội làm thử các đề thi N3 tiếng Nhật, nhằm kiểm tra năng lực hiện tại và nâng cao kỹ năng làm bài.

Hướng dẫn làm bài Test Luyện Nghe tiếng Nhật N3 :

  • Click start Quiz để bắt đầu bài Test
  • Click Quiz-summary để xem tổng quan bài sau khi làm
  • Click và câu chưa bôi màu để lựa chọn câu trả lời cho câu đó
  • Chọn Finish Quiz để xem kết quả
  • Chọn view question để kiểm tra lại những câu làm sai
  • Điền thông tin và mã xác nhận để đưa thành tích vào LeaderBoard (bảng xếp hạng).

Lưu ý : Phần nghe lại có phụ hiển thị nội dung hội thoại, các bạn có thể để full màn hình để nhìn cho rõ chữ. Tuy nhiên, nghe lại thì các bạn vẫn nên giữ đáp án như đã chọn từ trước để đánh giá trình độ của mình chuẩn xác 🙂

Top 10 hiện tại :

Leaderboard: Test Nghe N3 đề 1

maximum of 10 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Nhấn Start để bắt đầu bài Test

Lưu ý : Nếu file nghe không hiển thị đúng, các bạn vui lòng luyện nghe trên kênh Youtube của tuhoconline.net

JLPT N3 online test – Listening

Để làm lại các bạn vui lòng tải lại trang hoặc nhấn F5 để refresh

Trên đây là nội dung đề Luyện Nghe tiếng Nhật N3. Mời các bạn làm các đề N3 khác trong chuyên mục Đề thi N3

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: