You dont have javascript enabled! Please enable it!

năm tháng, đốt, đường sắt tiếng Nhật là gì ?

năm tháng, đốt, đường sắt tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

năm tháng, đốt, đường sắt tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
năm tháng, đốt, đường sắt tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : năm tháng đốt đường sắt

năm tháng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ねんげつ
Ví dụ :
Ngôi chùa đó được xây dựng qua thời gian dài
そのおをかけててられた。

đốt

Nghĩa tiếng Nhật () : やす
Cách đọc : もやす
Ví dụ :
Tối đã đốt những bức thư cũ
やしたんだ。

đường sắt

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : せんろ
Ví dụ :
Con mèo con đã lạc vào đường sắt
猫がんだぞ。

Trên đây là nội dung bài viết : năm tháng, đốt, đường sắt tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: