You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Ngữ pháp より…ほかない, ほかはない – Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp より…ほかない, ほかはない Từ điển ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp より...ほかない, ほかはない- Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật
Ngữ pháp より…ほかない, ほかはない. Chào các bạn, để trợ giúp cho các bạn trong việc tra cứu ngữ pháp tiếng Nhật. Tự học online xin được giới thiệu với các bạn các cấu trúc tiếng Nhật theo các cấp độ của kỳ thi năng lực tiếng Nhật. Trong bài viết này, Tự học online xin được giới thiệu tới các bạn cách sử dụng của cấu trúc ngữ pháp Ngữ pháp より…ほかない, ほかはない

Cấu trúc ngữ pháp : より…ほかない, ほかはない

Cách chia :

Vる/ Vるより + ほかない/ほかはない

Ý nghĩa và cách dùng :

chỉ có cách là/ không còn cách nào khác

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

をつくした。あとはるよりほかない。
もうあとにはれない。するよりほかない。Tôi đã cố gắng hết sức. Sau đó chỉ còn cách là cầu nguyện.
Tôi không thể quay lại được. Không còn cách nào khác là iến lên phía trước.

Trên đây là nội dung bài viết : Ngữ pháp より…ほかない, ほかはない. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác bằng đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: