sự nhầm người, lấy lại, giành lại, việc lên xuống xe tiếng Nhật là gì ?

sự nhầm người, lấy lại, giành lại, việc lên xuống xe tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

sự nhầm người, lấy lại, giành lại, việc lên xuống xe tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
sự nhầm người, lấy lại, giành lại, việc lên xuống xe tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : sự nhầm người lấy lại, giành lại việc lên xuống xe

sự nhầm người

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ひとちがい
Ví dụ :
xin lỗi, tôi nhầm người
すみません、いでした。

lấy lại, giành lại

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : とりかえす
Ví dụ :
Anh ấy đã giành lạidanh hiệu vô địch rồi nhỉ
はチャンピオンのタイトルをしたね。

việc lên xuống xe

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : のりおり
Ví dụ :
Tại nhà ga này có nhiều người xuống nhỉ
このでたくさんのりしますね。

Trên đây là nội dung bài viết : sự nhầm người, lấy lại, giành lại, việc lên xuống xe tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :