You dont have javascript enabled! Please enable it!

tấn công, ứng viên, chủ trương tiếng Nhật là gì ?

tấn công, ứng viên, chủ trương tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

tấn công, ứng viên, chủ trương tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
tấn công, ứng viên, chủ trương tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : tấn công ứng viên chủ trương

tấn công

Nghĩa tiếng Nhật () : 攻撃
Cách đọc : こうげき
Ví dụ :
Năm 2003 Mỹ đã tấn công Irắc
2003にアメリカはイラクを攻撃した。

ứng viên

Nghĩa tiếng Nhật () : 候補
Cách đọc : こうほ
Ví dụ :
Ứng viên cho chức hội trưởng có 3 người
の候補は3います。

chủ trương

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しゅちょう
Ví dụ :
Cấp trên đã chấp nhận chủ trương của tôi
司はれた。

Trên đây là nội dung bài viết : tấn công, ứng viên, chủ trương tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: