thon dài, cửa ra vào, ngồi quỳ gối xuống sàn, mông đặt lên gót, lưng thẳng tiếng Nhật là gì ?

thon dài, cửa ra vào, ngồi quỳ gối xuống sàn, mông đặt lên gót, lưng thẳng tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

thon dài, cửa ra vào, ngồi quỳ gối xuống sàn, mông đặt lên gót, lưng thẳng tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
thon dài, cửa ra vào, ngồi quỳ gối xuống sàn, mông đặt lên gót, lưng thẳng tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : thon dài cửa ra vào ngồi quỳ gối xuống sàn, mông đặt lên gót, lưng thẳng

thon dài

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ほそながい
Ví dụ :
Hãy lấy cho tôi cái gậy thon dài đó
そのい棒をってください。

cửa ra vào

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : でいりぐち
Ví dụ :
Xin chớ đỗ xe tại cửa ra vào
めないでください。

ngồi quỳ gối xuống sàn, mông đặt lên gót, lưng thẳng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : せいざ
Ví dụ :
Anh ấy ngồi quỳ gối xuống sàn ngay ngắn và đợi nhỉ
はきちんとしてっていたね。

Trên đây là nội dung bài viết : thon dài, cửa ra vào, ngồi quỳ gối xuống sàn, mông đặt lên gót, lưng thẳng tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :