You dont have javascript enabled! Please enable it!

trò chơi, thảo luận, trao đổi, vội vã tiếng Nhật là gì ?

trò chơi, thảo luận, trao đổi, vội vã tiếng Nhật là gì – Từ điển Việt Nhật

trò chơi, thảo luận, trao đổi, vội vã tiếng Nhật là gì - Từ điển Việt Nhật
trò chơi, thảo luận, trao đổi, vội vã tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : trò chơi thảo luận, trao đổi vội vã

trò chơi

Nghĩa tiếng Nhật : ゲーム
Cách đọc : ゲーム ge-mu
Ví dụ :
Chúng tôi đang chơi trò chơi video
Luật của trò chơi này rất đơn giản
たちはビデオゲームをした。
このゲームのルールはです。

thảo luận, trao đổi

Nghĩa tiếng Nhật :
Cách đọc : はなしあう hanashiau
Ví dụ :
Chúng tôi thường trao đổi với nhau
Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về những vấn đề này
たちはよくいました。
はこれらのについています。

vội vã

Nghĩa tiếng Nhật :
Cách đọc : いそぐ isogu
Ví dụ :
Chúng tôi phải đến nhà ga gấp
たちはぎました。

Trên đây là nội dung bài viết : trò chơi, thảo luận, trao đổi, vội vã tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(nên là tiếng Việt có dấu để có kế quả chuẩn xác) + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: