Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

争 : Tranh

Cách đọc theo âm Onyomi : ソオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : あらそ_う

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 争, 政, 治
Anh ta cầm súng, sẵn sàng tranh đoạt

Các từ thường gặp:

戦争 せんそう chiến tranh
争う あらがう chiến đấu
競争する きょうそうする cạnh tranh
争い あらそい xung đột
論争 ろんそう tranh luận

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục