Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

和 : HÒA

Onyomi :

Kunyomi :

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ kanji 和
Một bữa ăn kiểu nhật là phải có cơm
Những từ thường gặp :

平和(へいわ):hoà bình

和式(わしき):phong cách Nhật

和やかな(なごやかな):Thân thiện

共和国(きょうわこく):Nước cộng hòa

和食(わしょく): Đồ ăn Nhật

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục