Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

央 : ƯƠNG

Onyomi : おう

Kunyomi :

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 央
Người ấy chính là nhân vật chính của bộ phim
Những từ thường gặp :

中央(ちゅうおう):trung ương

中央線(ちゅうおうせん):Tuyến đường sắt trung ương của Nhật Bản

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục