Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

宿 : Tú, túc

Onyomi : しゅく

Kunyomi : やど

Cấp độ : Kanji N3.

Cách nhớ : 

Cách nhớ chữ Kanji 宿
Nhà trọ này có thể chứa được 100 người
Những từ thường gặp :

宿題(しゅくだい):bài tập

下宿(げしゅく):cho thuê nhà nghỉ

宿(やど):nhà nghỉ

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục