Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

届 : GiỚI

Onyomi :

Kunyomi : とど

Cấp độ : Kanji N3.

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 届
Bưu phẩm được gửi đến nhà chúng tôi
Những từ thường gặp :

届ける(とどける):chuyển đến

届け出(とどけで):đề xuất

届く(とどく):đến, (được chuyển) đến

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục