Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

待 : Đãi.

Onyomi : たい / てい.

Kunyomi : ま-つ.

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 待
Tôi sẽ đợi ở con đường phía trước ngôi chùa
Những từ thường gặp :

待つ(まつ):đợi

招待(しょうたい):tiếp đãi

期待(きたい):kì vọng

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục