Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

有 : Hữu.

Onyomi : ゆう.

Kunyomi :

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 有
Mặt trăng có tồn tại nhưng không chạm vào được
Những từ thường gặp :

有名(ゆうめい):nổi tiếng

有する(ゆうする):có, tồn tại

有利(ゆうり):có lợi

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục