SÂM : 森

 Cách đọc theo âm Onyomi:  しん

 Cách đọc theo âm Kunyomi: もり

 Cách Nhớ:

Có 3 cây là sẽ trở thành rừng.

Các từ thường gặp:

森(もり): Rừng

さん(もりたさん): Anh (chị) morita

(しんりん): Rừng

Categories: Từ điển Kanji

Câu hỏi - góp ý :