Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

SÂM : 森

 Cách đọc theo âm Onyomi:  しん

 Cách đọc theo âm Kunyomi: もり

 Cách Nhớ:

53

Có 3 cây là sẽ trở thành rừng.

Các từ thường gặp:

森(もり): Rừng

森田さん(もりたさん): Anh (chị) morita

森林(しんりん): Rừng

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục