Khí : 気

 Cách đọc theo âm Onyomi:  き

 Cách đọc theo âm Kunyomi: け

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 多、少、気

                Đưa tay ra phía trước để lấy sức,hít thật mạnh và thở thật mạnh có thể thấy khí bay vào bay ra (nhất là vào mùa đông :D)

            Các từ thường gặp:

                元気な(げんきな)         :    khỏe mạnh

          気をつける(きをつくる)   :    cẩn thận,chú ý

          天気(てんき)               :    thời tiết

          電気(でんき)               :     điện

          気持ち(きもち)             :     cảm giác,cảm tình

          人気(にんき)               :     được hâm mộ

          気に入る(きにいる)       :     yêu thích

          気配(けはい)               :     cảm giác,linh cảm

Facebook Comments
Categories: Kanji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *