Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

石 : THẠCH.

Onyomi : せき、しゃく.

Kunyomi : いし.

Cấp độ : Kanji N3.

Cách nhớ chữ Kanji 石 :
Cách nhớ chữ Kanji 石
Hình vách đá và tảng đá
Những từ thường gặp :

落石 (らくせき): đá rơi

石 (いし): đá

磁石 (じしゃく): nam châm

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục