Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

VIỆN : 院.

Onyomi:  いん.

Kunyomi:

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 院
Sau khi khỏe lên thì sẽ rời bệnh viện trở về nhà
Những từ thường gặp :

病院(びょういん):Bệnh viện

入院する(にゅういんする):Nhập viện

大学院(だいがくいん):Tốt nghiệp

大学院生(だいがくいんせい):  Sinh viên tốt nghiệp

退院する(たいいんする):Xuất viện

医院(いいん):Y viện

美容院(びよういん):Thẩm mỹ viện

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục